KIDEMLİ MENÜ
Kıdemli Sepet


Hiperlink Yayınları

"Eşekle Gelen Aydınlık “Mustafa Güzelgöz
-19 % Tedarik Süreci (3 - 5 Gün)
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167377
“Bir ‘Büyük Adamlar’ ansiklopedisi hazırlasam, ön sıraya Mustafa Güzelgöz’ü koyarım. Bugüne kadar onunla ilgili bilgilerim, hep kulaktan dolma, orada burada duyduğum ve okuduğum yazılardan oluşuyordu. Ta ki Mustafa Güzelgöz ile ilgili bu kitap yayınlanana dek. Onu, yaptıklarını, insan yanını artık ç..
21,95 ₺ 27,00 ₺
Vergiler Hariç:21,95 ₺
2008 Yılı ABD Kaynaklı Küresel Finansal Krizin Türkiye Ekonomisine Etkileri
-20 % Tedarik Süreci (3 - 5 Gün)
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167476
Bu çalışma, 2008 yılında ABD finans sektöründe başlayan ve küreselleşen ekonomik krizin kapsamını ve bu süreçte uygulanan müdahaleleri Türkiye özelinde araştırmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için kriz üzerine giderek, zenginlesen literatür taranmış ve yazın amacına uygun çalışmalar incelenmiştir. Bu ..
23,95 ₺ 30,00 ₺
Vergiler Hariç:23,95 ₺
21. Yüzyıl İş ve Ekonomi Dünyasının Değişen Dinamikleri
-20 %
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167388
Bazı ülkelerin uyguladığı politikalar hem imalat işletmelerini hem de lojistik faaliyetlerde bulunan işletmeleri, faaliyetlerini daha çevreci yapmaları için teşvik etmektedir. Pazarlama anlayışında da gelenekselden dijitale dönüş ile birlikte marka yönetimi ve tüketici trendlerinde hızlı bir değişim..
19,95 ₺ 25,00 ₺
Vergiler Hariç:19,95 ₺
4857 Sayılı İş Kanunu Döneminde İşveren ve İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Görev ve Soru
-20 % Tedarik Süreci (3 - 5 Gün)
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167433
İş sağlığı ve güvenliği konusuna Türkiye ekonomisinde son yirmi yıldır yaşanan krizlerden dolayı, devlet ya da sivil toplum örgütlerince öncelikli konular arasında yer verilmemiştir. AB ne girmeye aday ve istekli olan ülkemizin siyasi kriterlerle birlikte İSİG konusunda da uyum çalışmalarına hız ver..
19,95 ₺ 25,00 ₺
Vergiler Hariç:19,95 ₺
9 ve 14. Yüzyıllar Arası Yazılmış Arapça Tarih Kaynaklarında Terminoloji
-19 % Tedarik Süreci (3 - 5 Gün)
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167457
9 ve 14. yüzyıllar arası Arap-İslam Dünyası; beyliklerin, Moğol istilasının ve iç karışıkların ortaya çıktığı ve dönemdir. Bu devirde, Araplar yeni kültürlerle karşılaşmışlardır. Bu kültür etkileşimi, dönemin eserlerinde görülmektedir. et-Taberî’nin Târîhu’l-Umem ve ve’l-Mulûk ve İbnu’l-Esîr’in el-K..
16,95 ₺ 21,00 ₺
Vergiler Hariç:16,95 ₺
Ağrı Akademik Makaleler 2
-20 % Tedarik Süreci (3 - 5 Gün)
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167452
Türkiye’de bir ilk olan elinizdeki kitap, Ağrılı akademisyenlerin araştırmalarından oluşan makale ve bildirilerin farklı zamanlarda yayımlanmış / yayımlanmamış çalışmalarından meydana getirilmiştir. Türkiye’nin farklı üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin söz konusu çalışmalarını bir araya ..
27,95 ₺ 35,00 ₺
Vergiler Hariç:27,95 ₺
Arapça Öğretiminde Telkin Yönetimi ve Uygulaması
-17 %
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167406
Yabancı dil eğitimi alanında son yıllarda, önemli gelişmeler meydana gelmiş yabancı dil öğretim teknikleri değişmiş, teknolojinin gelişmesi sayesinde geleneksel yöntemlerin yerini öğrenciyi merkeze alan metotlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu eserde, lozanov yöntemi olarak da bilinen yabancı dili hız..
9,95 ₺ 12,00 ₺
Vergiler Hariç:9,95 ₺
Arzuhalim
-20 %
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167497
..
15,95 ₺ 20,00 ₺
Vergiler Hariç:15,95 ₺
Asurbanipal Kütüphanesi
-18 %
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167421
Yazının başladığı Mezopotamya, topraklarında ortaya çıkan yazı taşıyıcısı tabletleri korumak için yeterli birikimi zamanla elde etmeye başlamış, bununla birlikte arşivler ve kütüphaneler ortaya çıkmıştır. Başlangıçta sadece depolama ve koruma amaçlı olarak kurulan kütüphaneler, Asurbanipal'..
13,95 ₺ 17,00 ₺
Vergiler Hariç:13,95 ₺
Asyanın Çöllerinden
-20 %
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167499
..
15,95 ₺ 20,00 ₺
Vergiler Hariç:15,95 ₺
Avrupa Birliği İstihdam ve Eğitim Politikaları
-20 %
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167403
İstihdam ve eğitim politikaları birbirini etkileyen ve birbirinden etkilen çok önemli iki unsur, işgücü piyasasının dinamiklerine duyarlı, istihdam edilebilirliğe hizmet eden eğitim politika ve uygulamaları; işgücü piyasasında verimliliği arttırıcı ve ülke ekonomisine rekabetçi güç kazandıran strate..
19,95 ₺ 25,00 ₺
Vergiler Hariç:19,95 ₺
Bilişsel Davranışçı Koçluk
-20 %
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167360
..
19,95 ₺ 25,00 ₺
Vergiler Hariç:19,95 ₺
Binbir Gece Masallarında Kitap ve Kütüphane Motifi
-20 %
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167494
..
15,95 ₺ 20,00 ₺
Vergiler Hariç:15,95 ₺
Bir Çerçeve Bin Dünya Türkiye’de Televizyon Yayıncılığı Üzerine Okumalar
-18 %
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167410
Baudrillard’ın ifadesiyle, kitle iletişiminin her an ve her yerde olduğu bir çağda medya, imgelerden oluşan yeni gerçeklikler yaratmaktadır. Bu gerçeklikler anlamlarını başka imgelerden alır ve temelleri olmayan yeni hipergerçeklikler inşa eder. Televizyon, kitle iletişiminin en yaygın ve en etkili ..
22,95 ₺ 28,00 ₺
Vergiler Hariç:22,95 ₺
Bulgaristan Türklerinin Büyük Göçü 89
-18 % Tedarik Süreci (3 - 5 Gün)
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167449
Bulgaristan hükumetinin 1984-1989 yılları arasında Bulgaristan Türklerine karşı uyguladığı zorla Bulgarlaştırma politikası ve bu politikanın doğurduğu 1989 Göçü, Bulgaristan Türklerinin tarihindeki en sancılı süreçlerden biridir. Etkileri hem Bulgaristan’ın hem Türkiye’nin sosyoekonomik, siyasal ve ..
22,95 ₺ 28,00 ₺
Vergiler Hariç:22,95 ₺
Cahiliye Döneminde Arap Savaşları
-20 %
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167395
Cahiliye döneminde Arapların toplumsal yaşayışları hakkında bizlere bilgi sunan kaynaklardan biri de Arap kabileleri arasında meydana gelen savaşlardır. Bu savaşlar sadece kabileler arasında cereyan etmemiştir. Arap kabileleriyle Farslar, Yemen kralları ve Arap kralları arasında da meydana gelmiştir..
15,95 ₺ 20,00 ₺
Vergiler Hariç:15,95 ₺
Çanakkale Yöresinde Derlenen Jön Türk Asker ve Halk Türküleri
-17 %
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167500
..
14,95 ₺ 18,00 ₺
Vergiler Hariç:14,95 ₺
Çeviri Öğretimi
-20 %
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167366
Çeviri öğretiminin anlam ve öneminin pekişebilmesi bakımından çevirinin toplumsal yaşamımız bağlamında taşıdığı anlam ve önemine işaret etmekte yarar vardır. Toplumsal yaşamımızda çeviri etkinliğinin taşıdığı biçimlendirici etki düşünüldüğünde çeviri öğretiminin de kaynak metin ile erek metin arasın..
19,95 ₺ 25,00 ₺
Vergiler Hariç:19,95 ₺
Çeviri Üzerine Gözlemler
-20 %
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167382
Çeviri Üzerine Gözlemler adlı bu kitapta çeviribilim alanında çalışmalar yürüten on yazarın araştırması yer almaktadır. Dilek Doltaş, Esra Birkan Baydan, Seda Taş, Özüm Arzık Erzurumlu, Sevcan Yılmaz Kutlay, Hülya Boy, Gülsüm Canlı, Kadir İlbey Çakıroğlu, Hilal Öztürk Baydere, Öznur Yanar Torbalı Çe..
27,95 ₺ 35,00 ₺
Vergiler Hariç:27,95 ₺
Çeviribilimde Araştırmalar
-21 %
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167384
Çeviribilimde Araştırmalar adlı bu kitapta on yazarın hazırlamış olduğu ufuk açıcı, kapsamlı araştırmalar yer almaktadır. Işın ÖNER, Ayşe Banu KARADAĞ, Nilüfer ALİMEN, Senem ÖNER BULUT, Banu TELLİOĞLU, Muhammed BAYDERE, Aytül DURMAZ HUT, Umut Can GÖKDUMAN, Alper Zafer GÜNEŞ, Ayşe Betül SAYIN…..
26,95 ₺ 34,00 ₺
Vergiler Hariç:26,95 ₺
Çeviribilimde Bilimsellik-Öznellik Sorgulamaları
-20 %
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167416
Çeviribilimde Bilimsellik-Öznellik Sorgulamaları adlı bu kitapta bir sosyal bilim olarak çeviribilimde öznelliğin yeri ve çeviri sürecine dâhil olan çeşitli öznelerinin konumlarına dair kuramsal bir sorgulama bulacaksınız...
15,95 ₺ 20,00 ₺
Vergiler Hariç:15,95 ₺
Deneyimsel Pazarlama ve Yeşil Davranış (Uygulamalı)
-20 % Tedarik Süreci (3 - 5 Gün)
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167442
2000’li yıllardan itibaren ilişkisel pazarlamada değer odaklı anlayışın geliştirilmesi deneyim pazarlaması faaliyetlerini ortaya çıkarmıştır. Müşteriler artık işletmelerden benzersiz ve hoş izlenimler bırakan deneyimler beklemektedir. Bir müşteri, mal veya hizmeti sadece kendisine sağlamış olduğu fa..
28,95 ₺ 36,00 ₺
Vergiler Hariç:28,95 ₺
Dil Edebiyat ve Tarih Araştırmaları
-19 %
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167405
“Dil, Edebiyat ve Tarih Araştırmaları” adlı bu eser ilk bakışta üç farklı disiplin hakkında araştırma yazılarına yer veriyor gibi dursa da aslına birbiri ile iç içe geçmiş, birbirine çok yakın üç disiplin hakkında ortak alanlarda nasıl buluşabildiklerini ya da nasıl birbirlerinin eksikliklerini tama..
33,95 ₺ 42,00 ₺
Vergiler Hariç:33,95 ₺
Din'in Anlaşılmasında Dil'in Rolü
-20 % Tedarik Süreci (3 - 5 Gün)
Marka / Yayınevi: Hiperlink Yayınları Stok Kodu: 167428
Arapça olarak inen Kur’an, vermek istediği mesajları dil üzerinden vermektedir. Kur'an'ın vermek istediği mesaj için kullandığı kavramlara bazen yeni anlamlar yüklemekte bezende sözlük anlamından çok terim anlamına dikkat çekmektedir. Kavramlar elbise gibidir verilmek istenen mesaj..
23,95 ₺ 30,00 ₺
Vergiler Hariç:23,95 ₺
Gösterilen: 1 ile 24 arası, toplam: 110 (5 Sayfa)
Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezleri kullanıyoruz.